måndag 19 maj 2014

Obligatoriska blogginlägg vt 2014

Bedömningen av blogginläggens kvalitet baseras på följande:


E-kvalitet
Eleven svarar på frågan VAD/VILKET.
 • Jag har använt en rubank. (Vad har du använt?)
 • Jag har skissat en äska (Vad har du skissat?)
 • Man ska ha en hink med vatten vi arbetsplatsen (Vad ska man använda?)
 • Burken har ett traditionellt uttryck (Vilket uttryck har burken?)

C-kvalitet
Eleven svarar på frågan VAD/VILKET+VARFÖR.
 • Jag har använt en rubank med lång sula, eftersom jag ska göra limfog och behöver plana ytor. (Varför använde du en rubank?)
 • Jag har skissat fram en äska och valde den formen eftersom jag gillade konstruktionen med låsningarna och jag tror att det blir snyggt med karvsnittet på locket. (Varför en äska?)
 • Man ska ha en hink med vatten vid arbetsplatsen,  eftersom man snabbt kan kyla av materialet och släcka en eventuell brand. (Varför ska man ha det?)
 • Burken har ett traditionellt uttryck, eftersom färgsättningen är ganska neutral i almogefärger. Burk och lock har också en ganska försiktig dekoration i form av ett enkelt zick zackmönster. (Varför är det traditionellt?)
A-kvalitet
Eleven resonerar dessutom kring HUR detta påverkar resultat, arbetsmiljö och det egna arbetet.

 • Rubanken har en lång sula vilket inte en putshyvel har. Det gör att hyveln hyvlar rakare. Korta hyvlar följer lättare en naturlig böj i materialet och därför är det svårare att få en tät limfog med en putshyvel. (Hur påverkar ditt val resultatet och ditt arbete?)
 • Äskan innebär en stor utmaning eftersom det är flera funktioner och delar som måste tillverkas. Därför är det viktigt att planera arbetet så att jag hinner med. Om tiden räcker till så skall jag göra karvsnittet på locket, annars gör jag ett litet inlägg med mörkt trä istället. (Hur påverkar ditt val resultatet och ditt arbete?)
 • Det är viktigt att snabbt kunna kyla ner materialet så att man inte behöver lämna arbetsplatsen med en påtbit som är 800 grader varm, eftersom det innebär en säkerhetsrisk för andra i salen. (Hur påverkar det arbetsmiljön?)
 • Jag inspirerades av färgsättningen och tänkte använda samma färgskala på mitt arbete som då också kommer att få ett traditinellt uttryck, däremot kommer jag att göra ett mer modernt karvsnitt i locket, jag skall skära ut en symbol från spelet World of Warcraft. På så vid får min burk ett traditionellt uttryck med inslag av nya traditioner och trender. (Hur påverkar ditt val resultatet och ditt arbete?)

År 7


Hantering av gasol och heta arbeten
I inlägget skall det framgå vilka säkerhetsbestämmelser som gäller vid glödgning av koppar och mässing.

Matrealkunskap och argumentation
I inlägget skall du göra en jämförelse mellan egenskaperna hos koppar och mässing, samt argumentera för vilket val av material du har gjort.

År 8


Varför har du slöjd?
Reflektera över varför du har slöjd och på vilket sätt slöjden kan utveckla dig

Erövraren
Vad krävs för att kunna fullfölja arbetet? Vilka knep kan du använda för att lösa problem i arbetsprocessen?

Ytbehandling
Vilka ytbehandlingsmetoder kan du använda och vilka egenskaper har de olika produkterna?

Utvärdera smörkniven
Publicera en bild på din smörkniv och utvärdera den utifrån testet med bröd och smör

Tolka slöjdföremål
Leta upp två bilder på krympburkar och länka till din blogg. beskriv vilket uttryck du ser i burkarna.

År 9

Förmåga att utveckla idéer
Vilken idé har du valt och hur har du utvecklat den, dvs vad har du haft för alternativa former, produkter eller idéer.

Förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck
Leta upp två bilder på svep/laggkärl och länka till din blogg. Beskriv vilket uttryc du ser och hur du kan använda ideerna i ditt arbete. Jämför med slöjdföremålen från Finland på följande länk http://www.vakkabo.fi/historia_swe.htm För mer information se blogginlägg från 18:mars

Förmåga att reflektera över arbetsprocessen med ämnesspecifika begrepp.
Beskriv tillvägagångsättet för att tillvera ett föremål med svepteknik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar